ΛήψειςGPS / Εξοπλισμόςtopografia

Εγχειρίδιο του Σταθμού Sokkia 50 Series, στα ισπανικά

Πριν από λίγο καιρό ένας αναγνώστης έψαχνε για αυτό το εγχειρίδιο, μήνες αργότερα το βρήκε και μου το έστειλε. Επιστρέφοντας την εύνοια, το δημοσιεύω εδώ για λήψη.

Αυτό είναι το εγχειρίδιο χειριστή, επίσημη Sokkia, στα ισπανικά, το οποίο εξυπηρετεί τις ομάδες:

Series50RX

 • SET250RX
 • SET350RX
 • SET550RX
 • SET650RX
Series50X

 • SET250X
 • SET350X
 • SET550X
 • SET650X

εγχειρίδιο συνολικάΑφήνω τον δείκτη για να τραβήξει την προσοχή, στο τέλος είναι ο σύνδεσμος λήψης.

Αρχικές συστάσεις

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ
4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4.1 Μέρη οργάνων
Πρόγραμμα λειτουργίας 4.2
4.3 ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Εισαγωγή

5. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.1. Βασική λειτουργία κλειδιού
Λειτουργίες προβολής 5.2
6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
6.1 Φόρτιση της μπαταρίας
6.2 Εγκατάσταση / Αφαίρεση της μπαταρίας

Προετοιμασία για τη μέτρηση

7. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ
7.1 Κέντρο
7.2 Leveling
8. ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
9. ON
10. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

10.1 Απαιτούνται ρυθμίσεις για την επικοινωνία Bluetooth
10.2 Δημιουργία σύνδεσης μεταξύ του SET και μιας συσκευής αντιστοίχισης Bluetooth
10.3 Μέτρηση μέσω επικοινωνίας Bluetooth
10.4 Καταγραφή δεδομένων / απόρριψη μέσω επικοινωνίας Bluetooth
10.5 Σύνδεση μέσω καλωδίου επικοινωνίας

Λειτουργία μέτρησης

11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
11.1 Μέτρηση της οριζόντιας γωνίας μεταξύ δύο σημείων (Οριζόντια γωνία 0 °)
11.2 Ρύθμιση οριζόντιας γωνίας με μια απαιτούμενη τιμή (σταθερή οριζόντια γωνία)
11.3 Επαναλαμβάνοντας την οριζόντια γωνία
11.4 Μέτρηση γωνιών και χωματερή
12. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
12.1 Έλεγχος του επιστρεφόμενου σήματος
12.2 Μέτρηση αποστάσεων και γωνιών
12.3 Ανάκτηση μετρημένων δεδομένων
12.4 Απόσταση μέτρησης και απόρριψη δεδομένων
Μέτρηση 12.5 REM
13. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
13.1 Εισαγωγή δεδομένων στο σταθμό οργάνων και γωνία αζιμουθίου
13.2 Διαμόρφωση της γωνίας αζιμούθιου από τις συντεταγμένες του προηγούμενου σημείου
13.3 Μέτρηση τρισδιάστατων συντεταγμένων
Μέτρηση συντεταγμένων 13.4 και απόρριψη δεδομένων
14. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΟΡΥΞΗΣ
14.1 Μέτρηση εκτομής συντονισμού
14.2 Μέτρηση με εκτομή των υψών
15. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
15.1 Μέτρηση συντεταγμένων συντονισμού
Μέτρηση 15.2 Stakeout από απόσταση
Μέτρηση πονταρίσματος 15.3 REM
16. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
16.1 Ορισμός της γραμμής βάσης
Σημείο 16.2 της γραμμής διαδρομής
Γραμμή γραμμής 16.3 Stakeout
17. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧ
17.1 Ορισμός τόξου
17.2 Stakeout Arch
18. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
18.1 Ορισμός της γραμμής βάσης
18.2 Προβολή σημείων
19. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
20. ΠΟΛΥΓΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
21. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
21.1 Μέτρηση με μετατόπιση μιας απλής απόστασης
21.2 Μέτρηση γωνίας με μετατόπιση
21.3 Μέτρηση με μετατόπιση δύο αποστάσεων
22. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
22.1 Μέτρηση της απόστασης μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων
22.2 Αλλάξτε το σημείο εκκίνησης
23. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

συνολικού σταθμούΜέτρηση λειτουργίας μέτρησης

24 ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -
Στατιστικά στοιχεία σταθμού οργάνων εγγραφής 24.1
24.2 Καταγραφή του προηγούμενου σημείου
Δεδομένα μέτρησης γωνίας καταγραφής 24.3
24.4 Καταγραφή δεδομένων μέτρησης απόστασης
24.5 Δεδομένα Συντονισμού εγγραφής
24.6 Δεδομένα απόστασης εγγραφής και δεδομένα συντεταγμένων
24.7 Σημειώσεις εγγραφής
24.8 Ανασκόπηση δεδομένων JOB
24.9 Διαγραφή δεδομένων από καταχωρημένη εργασία

Διαχείριση δεδομένων στη λειτουργία μνήμης

25. ΕΠΙΛΟΓΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
25.1 Επιλογή μιας εργασίας
25.2 Διαγραφή μιας εργασίας
26. ΕΓΓΡΑΦΗ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
26.1 Καταχώρηση / διαγραφή δεδομένων από γνωστά σημεία
26.2 Ανασκόπηση γνωστών σημείων δεδομένων
26.3 Εγγραφή / διαγραφή κωδικών
26.4 Αναθεώρηση κωδικών
27. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
27.1 Καταχωρίστε δεδομένα από μια εργασία σε έναν κεντρικό υπολογιστή
27.2 Καταργήστε τα δεδομένα από μια εργασία σε έναν εκτυπωτή
28. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SFX
28.1 Απαιτούμενα στοιχεία
28.2 Σύνδεση όλων των συσκευών
28.3 Εκκίνηση και αποσύνδεση του SFX
28.4 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Εγγραφή πληροφοριών φορέα παροχής υπηρεσιών 28.5
28.6 Καταχώρηση των πληροφοριών του διακομιστή FTP
28.7 Καταχώρηση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
28.8 Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δεδομένα εργασίας)
28.9 Λήψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με SET (δεδομένα συντονισμού)
28.10Σύνδεση με το διακομιστή FTP (δεδομένα δεδομένων δεδομένων / δεδομένων εργασίας)
28.11Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο SET
Παραλαβή αλληλογραφίας 28.12E από το SET
28.13 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαχείριση δεδομένων μέσων λειτουργίας

29. ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
29.1 Εισαγωγή της συσκευής μνήμης USB / κάρτας SD
29.2 Επιλογή τύπου μέσου
29.3 Αποθήκευση δεδομένων μιας εργασίας σε εξωτερικά μέσα μνήμης
29.4 Διαβάστε τα δεδομένα από γνωστά σημεία
29.5 Εμφάνιση και επεξεργασία αρχείων
29.6 Διαμόρφωση των επιλεγμένων μέσων εξωτερικής μνήμης

Πρόσθετες λεπτομέρειες

30. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ρυθμίσεις 30.1 EDM
Ρυθμίσεις 30.2-Config-
30.3 Αντιστοίχηση λειτουργιών για τα πλήκτρα
30.4 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
30.5 Ανάκτηση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

31. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
32. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
Επίπεδο Alidade 32.1
32.2 Κυκλικό επίπεδο
32.3 Αισθητήρας κλίσης
Συγκέντρωση 32.4
32.5 Πλέγμα
32.6 Οπτική πτώση
32.7 Σταθερή επιπλέον απόσταση
32.8 Οδηγός
Το 32.9 Laser καταρρέει

Πληροφορίες μοντέλου

33. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
34. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΧΟΥ
35. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
36. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
37. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
38. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
38.1 Χειροκίνητη ευρετηρίαση του κάθετου κύκλου με μετρήσεις του αριστερού προσώπου και του δεξιού προσώπου
38.2 Ατμοσφαιρική διόρθωση για μέτρηση απόστασης υψηλής ακρίβειας
39. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

λήψη Εγχειρίδιο

Golgi Alvarez

Συγγραφέας, ερευνητής, ειδικός στα Μοντέλα Διαχείρισης Γης. Έχει συμμετάσχει στη σύλληψη και εφαρμογή μοντέλων όπως: Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας SINAP στην Ονδούρα, Μοντέλο Διαχείρισης Μικτών Δήμων στην Ονδούρα, Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Κτηματολογίου - Μητρώου στη Νικαράγουα, Σύστημα Διαχείρισης της Επικράτειας SAT στην Κολομβία . Συντάκτης του ιστολογίου γνώσης Geofumadas από το 2007 και δημιουργός της Ακαδημίας AulaGEO που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μαθήματα σε θέματα GIS - CAD - BIM - Digital Twins.

Σχετικά άρθρα

93 Σχόλια

 1. Γεια σας φίλοι:
  Είναι δυνατή η αλλαγή της γλώσσας του sokkia 650 rx από τα αγγλικά στα ισπανικά;
  Όπως;
  Σας ευχαριστώ.

 2. Γεια σας, Cesar, θα μπορούσατε να μου στείλετε το εγχειρίδιο, ευχαριστώ.

 3. Ο σύνδεσμος dropbox είναι κάτω, ήδη μοιράστηκα τη σελίδα σε FB και δεν είναι ενεργοποιημένη. ένας καλός Σαμαρείτης που το έχει κατεβάσει και θέλει να το μοιραστεί ξανά;

 4. Ummm. Δεν θυμάμαι αν αυτοί οι παλιομοδίτικοι σταθμοί προβολής LED έχουν αυτή τη διαμόρφωση. Δεν έχω κάποιον για να το δοκιμάσω.

  Χαιρετισμούς.

 5. Μπορεί η γλώσσα του Sokkia 650 RX Total Station να μετατραπεί σε ισπανικά; Εάν μπορούσατε…. Θα μου πείτε πώς; Χαιρετισμούς Golgi

 6. ΖΗΤΟΥΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. GPS, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, TEODOLITO, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ GPS.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

 7. Φίλοι παρακαλώ να μου στείλετε το εγχειρίδιο είναι πολύ επείγον. Σας ευχαριστώ

 8. φίλοι που θα ήθελα να έχω το εγχειρίδιο είναι εξαιρετικά επείγον

 9. GRACIOS UNCLE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ..

 10. Γεια σου, πώς μπορείτε να μου στείλετε το εγχειρίδιο της σειράς 50 Rx, το χρειάζομαι επειγόντως, επειδή το εγχειρίδιο που έχω στην αγγλική γλώσσα, θα κάνατε ένα μεγάλο fabor, grax εκ των προτέρων.

 11. Γεια Geofumadas Χρειάζομαι επειγόντως το εγχειρίδιο παρακαλώ αν θα μπορούσατε να το στείλετε σε μένα, δημιουργήστε ήδη το λογαριασμό στο dropbox και το email μου είναι fk5@hotmail.es

 12. Θα ήθελα να σας δώσω αυτό το εγχειρίδιο δεν θα μπορούσε να το κατεβάσετε, ευχαριστώ

 13. Απλή.
  Το εγχειρίδιο μπορεί να μεταφορτωθεί αμέσως μετά την κοινή χρήση του στο κοινωνικό σας δίκτυο.

 14. Θα σας ευχαριστήσω αν μπορείτε να μου στείλετε το εγχειρίδιο στα ισπανικά για τη χρήση και τη διαχείριση ενός sokkia ET 650 RX. Σας ευχαριστώ πολύ.

 15. Παρακαλώ μπορείτε να μου δώσετε το σύνδεσμο για τη λήψη του εγχειριδίου, χαιρετισμούς !!!!

 16. Δεν θα μπορούσα να κατεβάσω το εγχειρίδιο, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε !!!

 17. uuu, σταμάτησε εδώ και καιρό να μοιράζεται μέσω του Dropbox.
  Τώρα μόνο καταλαμβάνουν ένα όπως στο Faceboo, ή το Twitter

 18. Θα εκτιμούσα τη σύνδεση για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο, τους παλιούς μηχανικούς και πρέπει να ενημερώσουμε.

 19. Χαιρετισμούς, ελπίζω να μοιραστείτε το εγχειρίδιο. Σας ευχαριστώ

 20. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μου στείλετε το εγχειρίδιο, το χρειάζομαι πολύ. Σας ευχαριστώ !!!

 21. Γεια σας Χρειάζομαι το εγχειρίδιο επειδή δεν είμαι σε θέση να το κατεβάσετε εάν μου σταλεί eurielyy@hotmail.com Θα το εκτιμούσα πολύ. ευλογίες

 22. Κύριοι G! Δημιούργησα τον λογαριασμό μου στο dropbox και δεν εκτιμώ ότι ο σύνδεσμος θα μπορούσε να μοιραστεί το εγχειρίδιο παρακαλώ, το email μου είναι luitam@hotmail.com Σας ευχαριστώ πολύ!

 23. Κύριοι G! Μόλις δημιούργησα τον λογαριασμό μου στο dropbox και δεν βλέπω τον σύνδεσμο, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μου το εγχειρίδιο ... Σας ευχαριστώ πολύ

 24. Γεια σας, θα ήθελα να μοιραστώ το εγχειρίδιο, Χρειάζομαι, ευχαριστώ, geofumadas είναι μια εξαιρετική σελίδα, έχω ένα λογαριασμό στο dropbox, το ταχυδρομείο μου είναι pianex@hotmail.com

 25. Γεια σου, πώς είσαι, φυσικά μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους που δεν κατάφεραν να κατεβάσουν το εγχειρίδιο παρακαλώ στείλτε μου ένα email ώστε να μπορώ να περάσω το εγχειρίδιο σε εσάς. Το email μου είναι heroe111@hotmail.com, χαιρετισμούς και έχουν Καλά Χριστούγεννα!

 26. Γεια σου, χρειάζομαι πρόσβαση στο Εγχειρίδιο, το email μου είναι mgallardon@gmail.com
  Έχω ήδη λογαριασμό Dropbox
  Χαιρετισμοί και συγχαρητήρια για την υπηρεσία που παρέχετε

 27. Σας ευχαριστούμε για όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μοιράζεστε. Αναμφισβήτητα είναι πολύτιμες συνεισφορές.

 28. Ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη συνεισφορά και κατάφερα να τις κατεβάσω…. Η Geofumadas είναι αναμφίβολα μία από τις αγαπημένες μου σελίδες για τις πληροφορίες της σχετικά με την Τοπογραφία, ελπίζω ότι αργότερα δεν θα πουλήσουν το εγχειρίδιο ως Πρότυπο για UTM-Geodesic Coords…. ups !! Στην υγειά σας

 29. Γεια σου, χρειάζομαι το εγχειρίδιο, ελπίζω ότι μπορείτε να το μοιραστείτε χάρη

 30. Κοιτάξτε το ταχυδρομείο σας, σας έχουμε στείλει την ειδοποίηση του κοινόχρηστου φακέλου.

 31. μπορείτε να με βοηθήσετε Έχω ήδη λογαριασμό στο dropbox αλλά δεν ξέρω πώς να κατεβάσετε. ευχαριστώ

 32. Έχω ήδη το κουτί του Dropbox, αλλά δεν ξέρω πώς να κάνει τη λήψη που θα μπορούσατε να με βοηθήσετε ευχαριστώ για τη συμβολή

 33. Δεν είναι απαραίτητο να το κατεβάσετε. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη διεύθυνση http://dropbox.com και θα δείτε μέσα σε έναν κοινόχρηστο φάκελο που ονομάζεται Geofumadas_shared. Από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο.
  Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε ερωτά εάν θέλετε να αποδεχθείτε πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο και πρέπει να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο αποδοχής.

  Χαιρετισμούς.

 34. Αχ καλά, και να ζητήσει συγγνώμη τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά ίσως Hai άλλους φίλους στην κατάστασή μου και άλλα egeomates ερωτήσεις φίλος, έχω να κατεβάσετε το Dropbox για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο αυτό και εισάγετε την πρόσκληση φάκελο, αλλά βλέπω άδειο, θα πρέπει να έχουν το dropbox εγκατεστημένο στον υπολογιστή μου για πρόσβαση στο εγχειρίδιο; και αφήστε τα βασικά βήματα 5 ή είναι αυτό ξεχωριστά; Ελπίζω και μπορείτε να με βοηθήσετε Ancio διαβάσετε το εγχειρίδιο και ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 35. Ελέγξτε το email σας, συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να σας ενημερώνει ότι έχετε προσκληθεί στον κοινόχρηστο φάκελο Geofumadas. Μέσα στο εγχειρίδιο.

 36. Γεια σας φίλοι του Geofumadas, συγνώμη, αλλά δεν έχω ακόμα το εγχειρίδιο ή ποια είναι τα βήματα, έχω ήδη λογαριασμό στο DROPBOX αλλά δεν ξέρω πού κατεβάζω το εγχειρίδιο, ελπίζω και μπορούν να με βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας,

 37. Δυστυχώς έχω ήδη λογαριασμό στο dropbox αλλά δεν ξέρω πώς εμφανίζεται το εγχειρίδιο, εννοώ ότι θα φτάσω στο ταχυδρομείο μου ή τι κύμα; το email μου είναι heroe11111@hotmail.com (5 πρόκειται ehh) και ελπίζω ότι μπορείτε να με βοηθήσετε, από τον τρόπο που μου αρέσει τα egeomates σελίδα για τις πληροφορίες σας που επιφέρει τοπογραφία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 38. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας, επιβεβαιώνω ότι έλαβα και εξέτασα το έγγραφο και είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Σας ευχαριστώ και ο Θεός σας ευλογεί.

 39. Καλημέρα αγαπητή ... Σας λέω ότι ψάχνω αυτό το εγχειρίδιο για το Sokkia 550rx για σχεδόν ένα χρόνο και δεν είχα επιτυχία. Αλλά, ευτυχώς, βρήκα αυτή τη σελίδα και άνοιξα ήδη έναν λογαριασμό στο dropbox που είναι javh2179@hotmail.com Ελπίζω να μπορέσετε να με βοηθήσετε αφού έχω χρόνο για να αποκτήσω τον εξοπλισμό και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή

 40. Εντάξει, ελέγξτε την αλληλογραφία σας, σας έχουμε ήδη δώσει πρόσβαση

 41. Υπάρχουν οι κανόνες για την πρόσβαση στο εγχειρίδιο.
  Ανοίγετε έναν λογαριασμό στο Dropbox και σας δίνω πρόσβαση.

 42. Χαιρετισμοί, Ενδιαφέρομαι για το εγχειρίδιο sokkia 650x παρακαλώ στείλτε το σε μένα Πρέπει να γνωρίζω όλα
  λειτουργίες της ομάδας

 43. Ελέγξτε την αλληλογραφία σας, θα πρέπει να έχετε μια πρόσκληση στο φάκελο Geofumadas_shared

 44. Έχω ήδη πόσα χρήματα στο Dropbox θα μπορούσα να apaprtirme το εγχειρίδιο ενός sokkia set 650x ευχαριστώ χαιρετισμούς

 45. Το άρθρο αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης στο εγχειρίδιο.
  Πρέπει να έχετε λογαριασμό στο Dropbox και να μας ενημερώσετε για να σας δώσουμε πρόσβαση.

 46. Το άρθρο αναφέρει ότι το εγχειρίδιο δεν αποστέλλεται σε οποιαδήποτε αλληλογραφία.
  Πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό στο Dropbox και μόλις τον έχετε, θα έχετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο.

 47. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΟΡΦΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

 48. Στείλτε μου το εγχειρίδιο της σειράς SOKKIA SET 50 RX ΠΑΡΑΚΑΛΩ

 49. Έχω ήδη λογαριασμό με dropbox μπορεί να μοιραστεί το εγχειρίδιο στα ισπανικά Ενδιαφέρομαι.

 50. Θα ήθελα να στείλω το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί καλή συμβολή πληροφοριών

 51. Χαιρετισμοί, δεν έχω τη σειρά 50 αλλά ένα 620K, ενδιαφέρομαι για τη μετάφραση.
  Έχω ήδη λογαριασμό dropbox
  αφορά

 52. Έχω ήδη λογαριασμό, ευχαριστώ, περιμένω το εγχειρίδιο, καθώς στο σταθμό φτάνω μόνο στα αγγλικά.

 53. Έχω ήδη λογαριασμό μου στο Dropbox παρακαλώ στείλτε μου το εγχειρίδιο

 54. Χαιρετισμούς!
  Δημιουργήθηκε ο λογαριασμός dropbox, η διεύθυνση είναι? disasterpieces_ (at) hotmail.com

 55. Το άρθρο διευκρινίζει τον τρόπο λήψης του εγχειριδίου.
  Ανοίγετε ένα λογαριασμό dropbox και ενημερώστε μας, γι 'αυτό το μοιραζόμαστε.

 56. Πώς μπορώ να κατεβάσω το εγχειρίδιο συνολικών σταθμών sokkia

 57. Απαλή κύριος G! Έχω ένα dropbox και δεν μου αρέσει ο σύνδεσμος. Θα μπορούσα να μοιραστώ το εγχειρίδιο ευχαριστώ πολύ.

 58. Υπάρχει τελικά ο δρόμος.
  Ανοίξτε ένα λογαριασμό Dropbox και το μοιραζόμαστε.

 59. Χαιρετισμούς!
  Ενδιαφέρομαι για το Εγχειρίδιο, πώς μπορώ να το κατεβάσω;

 60. Πολύ ενδιαφέρον εγχειρίδιο. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί