ArcGIS-ESRIGeospatial - GISκαινοτομίες

ArcGIS – Λύσεις για 3D

Η χαρτογράφηση του κόσμου μας ήταν πάντα μια αναγκαιότητα, αλλά στις μέρες μας δεν είναι απλώς ο εντοπισμός ή ο εντοπισμός στοιχείων ή περιοχών σε μια συγκεκριμένη χαρτογραφία. Τώρα είναι απαραίτητο να απεικονίσουμε το περιβάλλον σε τρεις διαστάσεις για να έχουμε καλύτερη κατανόηση του γεωγραφικού χώρου.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης χωρικών δεδομένων, με τα οποία μπορούν να γίνουν προσομοιώσεις του περιβάλλοντος για την κατανόηση των κοινωνικο-χωρικών, φυσικών και τεχνολογικών διεργασιών που συμβαίνουν σε μια περιοχή. Η Esri βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στην ανάπτυξη λύσεων προσανατολισμένων στην «Νοημοσύνη τοποθεσίας», έχει ενισχύσει τις διαδικασίες στον κύκλο ζωής της κατασκευής (AEC) μέσω της ενσωμάτωσης των εργαλείων της.

Στο τρισδιάστατο σενάριο, χειρίζονται διαφορετικοί τύποι στοιχείων, όπως δεδομένα από απομακρυσμένους αισθητήρες, BIM, IoT για να επιτευχθεί η μοντελοποίηση της επιφάνειας όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Το ArcGIS είναι ένα από τα προϊόντα της Esri που υποστηρίζει δεδομένα 3D (με πληροφορίες XYZ), όπως σύννεφα σημείων lidar, πολλαπλές επιδιορθώσεις ή πλέγματα ή απλή διανυσματική γεωμετρία, όπως γραμμές ή πολύγωνα.

Είναι σαφές ότι η τρισδιάστατη τάση είναι μη αναστρέψιμη, ένα από τα χαρακτηριστικά που εφαρμόζουν σήμερα οι λύσεις GIS και που οι χρήστες εκτιμούν την καθημερινότητα ως υψηλότερη προτεραιότητα. Έτσι, σε μια συνομιλία με τον συνάδελφό μου στο Geospatial World Conference, αποφασίσαμε να δουλέψουμε πάνω σε ένα άρθρο για την ESRI.

Για να μιλήσουμε για λύσεις ESRI, είναι απαραίτητο να μάθετε περισσότερα για το πλήρες περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει επί του παρόντος λύσεις ακόμη και για ψηφιακά δίδυμα (planning twin, Construction twin, Operation twin και Collaboration twin), το οποίο θα θίξουμε σε άλλο άρθρο αλλά σε αυτό περίπτωση θα το δούμε από την οπτική του μη εξειδικευμένου χρήστη που ψάχνει σχεδόν στο χέρι λύσεις.

Ο χειρισμός των τρισδιάστατων δεδομένων στο ArcGIS παρέχεται από λύσεις όπως: Drone3Map, ArcGIS Pro, ArcGIS Earth, ArcGIS CityEngine. Η Esri έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να βελτιώσει τα στοιχεία της και να ενισχύσει τις λύσεις της για την προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσης GIS+BIM, η οποία μεταφράζεται σε καλύτερη διαχείριση των πόρων και των πόλεων. Υπάρχει επίσης στενή σχέση με άλλα συστήματα μοντελοποίησης CAD ή 2D (Revit, Infraworks, ifc), τα οποία μέσω πρόσθετων ή πρόσθετων μπορούν να αποδέχονται πληροφορίες απόδοσης GIS. Επίσης, τα μοντέλα που δημιουργούνται σε λογισμικό όπως το Revit μπορούν να προβληθούν απευθείας στο ArcGIS Pro, χωρίς να περάσουν από μια αλυσίδα τροποποίησης ή μετασχηματισμού.

Πριν από λίγο καιρό η Esri απέκτησε δύο εταιρείες για να βελτιώσει τις δυνατότητές της στο 3D. Zibumi και nFrames –ΣΙΓΟΥΡΟΙ προγραμματιστέςTM-. Το ένα για τη δημιουργία, ενσωμάτωση και προσομοίωση τρισδιάστατων δεδομένων και το δεύτερο λογισμικό ανακατασκευής επιφάνειας, με το οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν τρισδιάστατες αναλύσεις και να προγραμματιστεί η λήψη δεδομένων με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο.

αλλά, ποια είναι τα οφέλη των τρισδιάστατων δυνατοτήτων του ArcGIS;

Καταρχήν, επιτρέπουν τον σχεδιασμό στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, από τη διαχείριση εγκαταστάσεων υπηρεσίας/εξοπλισμού, κτηματογράφηση, έως την αξιολόγηση του περιβάλλοντος οικοσυστήματος ενός κτιρίου. Είναι χρήσιμα για το χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων –Big Data– και να ενσωματωθεί με άλλο λογισμικό.

Οι τρισδιάστατες δυνατότητες του ArcGIS μπορούν να συνοψιστούν στην ακόλουθη λίστα:

 • Τρισδιάστατη απεικόνιση δεδομένων
 • Δημιουργήστε τρισδιάστατα δεδομένα και σκηνές
 • Διαχείριση δεδομένων (ανάλυση, επεξεργασία και κοινή χρήση)

Αν και τα παραπάνω δεν είναι μόνο εκεί, αλλά και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων που αναπτύχθηκε από την Esri, προσφέρουν ευκολία στο χειρισμό δεδομένων 2D, 3D, KML, BIM, πλούσια και διαδραστική χωρική ανάλυση και πολύ ισχυρά εργαλεία χαρτογράφησης. Ακολουθεί μια σύνοψη των προαναφερθέντων 4 χαρακτηριστικών λύσεων ESRI:

1.ArcGIS CityEngine

Με αυτό το λογισμικό ο χρήστης θα μπορεί να σχεδιάζει και να μοντελοποιεί τις σκηνές του, να τις αποθηκεύει, να κάνει τους δρόμους και άλλα στοιχεία δυναμικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα πραγματικής ζωής ή να δημιουργήσετε ένα εντελώς φανταστικό περιβάλλον. Υποστηρίζει εντολές Python και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας. Αν και είναι ανεξάρτητο από το ArcGIS, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα που δημιουργούνται στο CityEngine δεν είναι ενσωματωμένα και μπορούν να συνδεθούν στο ArcGIS Online για δημοσίευση και κοινή χρήση.

Με το CityEngine μπορείτε να κάνετε δυναμικά σχέδια πόλεων, έχει μια πλήρως προσαρμόσιμη διεπαφή που προσαρμόζεται στις ανάγκες του αναλυτή. Είναι ένα διαλειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει μεγάλο αριθμό μορφών από οποιοδήποτε άλλο GIS ή λογισμικό αρχιτεκτονικής/μηχανικής. Ακριβώς όπως το ArcGIS pro, αποθηκεύει τα δεδομένα σας σε επίπεδα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους.

2.Drone2Map

Το Drone2Map είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την οπτικοποίηση και την εμφάνιση δεδομένων που συλλαμβάνονται από drones, τα οποία αργότερα μετατρέπονται σε προϊόν 3D χαρτογράφησης. Αν και παράγει επίσης δισδιάστατα δεδομένα, όπως ορθοφωτομωσαϊκά, ψηφιακά μοντέλα εδάφους ή γραμμές περιγράμματος.

Εκτός από τη διαχείριση δεδομένων χρήστη, επιτρέπει καλύτερη λήψη αποφάσεων κατά τον προγραμματισμό μιας πτήσης λήψης δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία πτήσης και να ελέγξει εάν οι σκηνές έχουν προσαρμοστεί σωστά σε αυτό που απαιτείται. Είναι ενσωματωμένο στο ArcGIS (ArcGIS Online, ArcGIS Desktop και Enterprise), όπου όλες οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και κοινή χρήση. Το Drone2Map είναι ένα προϊόν που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Pix4D.

3.ArcGIS Pro

Οι δυνατότητες 3D είναι εγγενώς διαμορφωμένες στο σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε χαρτογραφική πληροφορία μπορεί να μετατραπεί σε τρισδιάστατη σκηνή. Μερικές από τις λειτουργίες του είναι: Voxel για οπτικοποίηση δεδομένων 3D με κύβους voxel, συντήρηση δεδομένων 3D, 2D και 3D, ενσωμάτωση επιτραπέζιου υπολογιστή GIS με web για κοινή χρήση δεδομένων.

Στο ArcGIS Pro υπάρχουν διάφοροι τύποι χαρακτηριστικών:

  • Τα πολύγωνα, τα σημεία/πολλά σημεία και οι γραμμές είναι στοιχεία που πηγαίνουν από 2D σε 3D όταν περιλαμβάνονται οι τιμές Z.
  • Multipatch ή multipatch ορίζονται ως αντικείμενα κελύφους που αποτελούνται από τρισδιάστατες όψεις πολυγώνου. Αυτές οι οντότητες είναι σε θέση να αποκτήσουν επίπεδα λεπτομέρειας και μπορούν να δημιουργηθούν με διαφορετικούς τρόπους.
  • Τρισδιάστατα χαρακτηριστικά όπου αποθηκεύονται και διαχειρίζονται τα χαρακτηριστικά στη βάση γεωγραφικών δεδομένων με τοποθεσία και τρισδιάστατο πλέγμα γεωμετρίας
  • Σχολιασμοί: Αυτά είναι στοιχεία κειμένου που απαιτούνται για την αναγνώριση ή την περιγραφή αντικειμένων.

4. ArcGIS Indoors

Είναι μια εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας «απογραφής» των περιουσιακών στοιχείων και των εγκαταστάσεων σε ένα κτίριο. Αυτό απαιτεί τον σχεδιασμό και τη γεωαναφορά δεδομένων σε λογισμικό CAD, το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται στο GIS. Είναι ένα εργαλείο που προωθεί την έξυπνη διαχείριση κτιρίων, δίνοντας στους οργανισμούς «την ικανότητα να ορίζουν σωστά, να εκχωρούν και να εκχωρούν χώρο για την καλύτερη υποστήριξη των λειτουργιών στο χώρο εργασίας, της επικοινωνίας και της παραγωγικότητας» Esri. Λειτουργεί μέσω μιας εκτεταμένης έκδοσης του ArcGIS Pro, εφαρμογών ιστού και κινητών και ενός μοντέλου πληροφοριών εσωτερικού χώρου.

5.ArcGIS Earth

Είναι ένα πρόγραμμα προβολής δεδομένων, που παρουσιάζεται ως μια διαδραστική υδρόγειος σφαίρα. Εκεί μπορείτε να περιηγηθείτε σε πληροφορίες, να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις, να μοιραστείτε δεδομένα, να κάνετε μετρήσεις και να προσθέσετε δεδομένα όπως .KML, .KMZ, .SHP, .CSV και άλλα. Είναι εντελώς δωρεάν και η διεπαφή του είναι εύκολη στη χρήση.

Πρέπει να αναφέρουμε, κάτι που ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν, ότι οι δυνατότητες τρισδιάστατης μοντελοποίησης των λύσεων της Esri έχουν φτάσει μέχρι τη μεγάλη οθόνη, επιτρέποντας σε αυτά τα χωρικά στοιχεία να δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μεγάλη οθόνη. οθόνη. πραγματικότητα – όπως στην ταινία της Disney Pixar The Incredibles -.  Η Esri συνεχίζει να στοιχηματίζει στην καινοτομία, δημιουργώντας εργαλεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη χωρική δυναμική, που είναι κοινωνική και περιβαλλοντική χρησιμότητα, και όπου όλοι οι παράγοντες που δημιουργούν τη ζωή σε έναν χώρο μπορούν να συμμετέχουν, να οπτικοποιούν και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για συλλογικό όφελος .

Golgi Alvarez

Συγγραφέας, ερευνητής, ειδικός στα Μοντέλα Διαχείρισης Γης. Έχει συμμετάσχει στη σύλληψη και εφαρμογή μοντέλων όπως: Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας SINAP στην Ονδούρα, Μοντέλο Διαχείρισης Μικτών Δήμων στην Ονδούρα, Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Κτηματολογίου - Μητρώου στη Νικαράγουα, Σύστημα Διαχείρισης της Επικράτειας SAT στην Κολομβία . Συντάκτης του ιστολογίου γνώσης Geofumadas από το 2007 και δημιουργός της Ακαδημίας AulaGEO που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μαθήματα σε θέματα GIS - CAD - BIM - Digital Twins.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί