Αρχεία για

Μαθήματα ETABS

Μάθημα δομικής τοιχοποιίας με ETABS - Ενότητα 7

Σε αυτό το μάθημα AulaGEO, δείχνει πώς να προετοιμάσετε ένα πραγματικό σπίτι με δομικούς τοίχους, χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό εργαλείο δομικών υπολογισμών στην αγορά. Λογισμικό ETABS 17.0.1. Όλα όσα σχετίζονται με τους κανονισμούς εξηγούνται λεπτομερώς: Κανονισμοί για το σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών κτισμάτων τοιχοποιίας R-027. και αυτό…

Μάθημα CSI ETABS - Διαρθρωτικός σχεδιασμός - Μάθημα εξειδίκευσης

Πρόκειται για ένα μάθημα που αποτελείται από προηγμένη θεωρητική και πρακτική ανάπτυξη των Τοιχοποιιών Δομικών Τοιχοποιιών. Όλα όσα σχετίζονται με τους κανονισμούς θα εξηγηθούν λεπτομερώς: Κανονισμοί για το σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών κτισμάτων τοιχοποιίας R-027. Αυτό θα εξηγήσει φαινόμενα όπως το εφέ μικρής στήλης, το οποίο εφαρμόζεται στα Τοιχοποιία και ...

Μάθημα δομικής τοιχοποιίας με ETABS - Ενότητα 5

Με αυτό το μάθημα θα είστε σε θέση να αναπτύξετε ένα πραγματικό σπίτι με Structural Masonry Walls, χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό εργαλείο στην αγορά στο λογισμικό δομικών υπολογισμών ETABS 17.0.1 Οτιδήποτε σχετίζεται με τους κανονισμούς εξηγείται λεπτομερώς: Σχεδιασμοί και Κατασκευές Δομικά κτίσματα τοιχοποιίας R-027. και το τελευταίο είναι ...

Μάθημα δομικής τοιχοποιίας με ETABS - Ενότητα 6

Με αυτό το μάθημα θα είστε σε θέση να προετοιμάσετε ένα πραγματικό έργο σπιτιού με τοίχους δομικής τοιχοποιίας, χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό εργαλείο δομικών υπολογισμών στην αγορά. ETABS 17.0.1 Λογισμικό Όλα όσα σχετίζονται με τους κανονισμούς εξηγούνται λεπτομερώς: Κανονισμοί για το σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών κτισμάτων τοιχοποιίας R-027. και το τελευταίο θα συγκριθεί με ...

Μάθημα δομικής τοιχοποιίας με ETABS - Ενότητα 4

Σε αυτό το μάθημα θα είστε σε θέση να αναπτύξετε ένα πραγματικό έργο σπιτιού με Structural Masonry Walls, χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό εργαλείο στην αγορά στο λογισμικό δομικών υπολογισμών ETABS 17.0.1. Εξηγούνται όλα όσα σχετίζονται με τους κανονισμούς: Κανονισμοί για το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων δομικών τοιχοποιιών R-027. και το τελευταίο θα συγκριθεί με το ...

Μάθημα δομικής τοιχοποιίας με ETABS - Ενότητα 3

Με αυτό το μάθημα θα είστε σε θέση να αναπτύξετε ένα πραγματικό οικιακό έργο με τοιχώματα δομικών τοιχοποιιών, χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό εργαλείο δομικών υπολογισμών στην αγορά. ETABS 17.0.1 Λογισμικό Όλα όσα σχετίζονται με τους κανονισμούς εξηγούνται λεπτομερώς: Κανονισμοί για το σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών κτισμάτων τοιχοποιίας R-027. και το τελευταίο θα συγκριθεί με ...

Μάθημα δομικής τοιχοποιίας με ETABS - Ενότητα 2

Η AulaGEO παρουσιάζει αυτό το μάθημα για την προετοιμασία ενός πραγματικού έργου στέγασης με τοιχώματα δομικών τοιχοποιιών, χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό εργαλείο στην αγορά στο λογισμικό δομικών υπολογισμών ETABS 3 Οτιδήποτε σχετίζεται με τους κανονισμούς εξηγείται λεπτομερώς: Κανονισμοί σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων σε δομικά Τοιχοποιία R-17.0.1. και το τελευταίο ...

Μάθημα δομικής τοιχοποιίας με ETABS - Ενότητα 1

Αυτό το μάθημα αποτελείται από την προηγμένη θεωρητική και πρακτική ανάπτυξη των Τοιχοποιιών Δομικών Τεκτονικών. Όλα όσα σχετίζονται με τους κανονισμούς θα εξηγηθούν λεπτομερώς: Κανονισμός για το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων δομικών τοιχοποιιών R-027 Θα αναπτυχθεί το παράδειγμα που περιγράφεται από τον προαναφερθέντα κανονισμό, με σκοπό να κατανοήσει ο συμμετέχων σε βάθος ...

Μάθημα ETABS για Δομικές Μηχανικές - Επίπεδο 2

Ανάλυση και σχεδιασμός αντισεισμικών κτιρίων: με το λογισμικό CSI ETABS Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στον συμμετέχοντα τα βασικά και προηγμένα εργαλεία του προγράμματος μοντελοποίησης, θα επιτευχθεί ο σχεδιασμός των δομικών στοιχείων του κτιρίου και θα αναλυθεί επίσης το κτίριο. ανάλογα με τα λεπτομερή σχέδια, χρησιμοποιώντας ...

Μάθημα ETABS για Δομικές Μηχανικές - Επίπεδο 1

Ανάλυση και σχεδιασμός κτιρίων - Επίπεδο μηδέν έως προχωρημένο επίπεδο. Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στον συμμετέχοντα τα βασικά και προηγμένα εργαλεία του προγράμματος μοντελοποίησης, όχι μόνο θα επιτευχθεί ο Σχεδιασμός των δομικών στοιχείων του κτιρίου, αλλά και το κτίριο θα αναλυθεί επίσης βάσει των λεπτομερών σχεδίων, ...

Μάθημα εξειδίκευσης στη Δομική Μηχανική με το ETABS

Βασικές έννοιες κτιρίων από μπετόν, χρησιμοποιώντας το ETABS Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στον συμμετέχοντα τα βασικά και προηγμένα εργαλεία του προγράμματος για μοντελοποίηση, όχι μόνο θα επιτευχθεί Σχεδιασμός των δομικών στοιχείων του κτιρίου, αλλά και το κτίριο θα αναλυθεί επίσης συνάρτηση λεπτομερειών των σχεδίων, χρησιμοποιώντας το ...