κτηματολόγιο

Πόροι και εφαρμογές για το μητρώο διαχείρισης στις οποίες περιγράφονται οι αγροτικές, αστικές και ειδικές ιδιότητες.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί