Η διδασκαλία CAD / GISGvSIG

Νέα online μαθήματα gvSIG

Ανακοινώνουμε την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής για τα μαθήματα εξ αποστάσεως του gvSIG-Training, με τη δεύτερη περικοπή του 2014, τα οποία αποτελούν μέρος της προσφοράς του Προγράμματος Πιστοποίησης του Συλλόγου gvSIG. Για να σηματοδοτήσει τη δέκατη επέτειο του έργου gvSIG, πολλά από τα μαθήματα έχουν έκπτωση και συμπεριλαμβάνεται επίσης ένα δωρεάν πρόγραμμα i3Geo. Η διαδικασία εγγραφής ξεκινά όπως περιγράφεται παρακάτω:

Gvsig
Gvsig

Στη μέθοδο περιορισμένης καταχώρισης (με περιορισμένες ποσοστώσεις) και με ήδη ανοιχτές καταχωρίσεις:

+ Μαθήματα GvSIG:

1. gvSIG για χρήστες (Γλώσσα: Ισπανικά) 9na. Έκδοση Διάρκεια: 10 εβδομάδες. Έναρξη: 06 / 10 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση χρήστη gvSIG: 90. Κόστος: 295 ευρώ (προβολή 10mo επετείου gvSIG: 195 ευρώ)

+ Εφαρμοσμένα μαθήματα gvSIG:

2. Το gvSIG εφαρμόστηκε στην διαχείριση οδών και οδών (Γλώσσα: ισπανικά) 4ta. Έκδοση Διάρκεια: 4 εβδομάδες. Έναρξη: 13 / 10 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 40. Κόστος: 295 ευρώ (προβολή 10mo επετείου gvSIG: 150 ευρώ)
3. Το gvSIG + EPASWMM εφαρμόστηκε στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων αποχέτευσης και αστικών αποστραγγιστικών δικτύων (Γλώσσα: ισπανικά) 4ta. Έκδοση Διάρκεια: 4 εβδομάδες. Έναρξη: 06 / 10 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 40. Κόστος: 295 ευρώ (προβολή 10mo επετείου gvSIG: 150 ευρώ)
4. Το gvSIG εφαρμόζεται στην Δημοτική Διοίκηση (Γλώσσα: Ισπανικά) 5ta Edición. Διάρκεια: 4 εβδομάδες. Έναρξη: 13 / 10 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 30. Κόστος: 295 ευρώ (προώθηση 10mo επέτειος gvSIG: 195 ευρώ).
5. Το gvSIG + EPANET εφαρμόζεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων παροχής (Γλώσσα: ισπανικά) 3ra. Έκδοση Διάρκεια: 4 εβδομάδες. Έναρξη: 06 / 10 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 30. Κόστος: 295 ευρώ (προώθηση 10mo επέτειος gvSIG: 150 ευρώ).

+ Μαθήματα γεωγραφικής επεξεργασίας και χωρικής ανάλυσης:

6. Προηγμένη γεωπληροφορική στο gvSIG (Γλώσσα: Ισπανικά) 7ma Edition. Διάρκεια: 10 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 75. Κόστος: 395 ευρώ.
7. Προηγμένη γεωμετρία στο gvSIG (Γλώσσα: Πορτογαλικά) 1era. Έκδοση Διάρκεια: 10 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 75. Κόστος: 395 ευρώ.
8. Τοπίο και Υδρολογική Ανάλυση (Γλώσσα: Ισπανικά) 2da. Έκδοση Διάρκεια: 4 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 30. Κόστος: 79 ευρώ.
9. Απάντηση ανακούφιση και υδρολογική (Γλώσσα: Πορτογαλικά) 1era. Έκδοση Διάρκεια: 4 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 30. Κόστος: 79 ευρώ.
10. Ορατότητα και ανάλυση φωτισμού (Γλώσσα: ισπανικά) 2da. Έκδοση Διάρκεια: 3 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 59 ευρώ.
11. Αναλυτική παρουσίαση (Γλώσσα: Πορτογαλικά) 1era. Έκδοση Διάρκεια: 3 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 59 ευρώ.
12. Ανάλυση Προφίλ και Διατομές (Γλώσσα: Ισπανικά) 1era. Έκδοση Διάρκεια: 3 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 59 ευρώ.
13. Γλώσσα κυκλοφορίας (γλώσσα: πορτογαλικά) 1era. Έκδοση Διάρκεια: 3 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 59 ευρώ.
14. Βέλτιστη ανάλυση κόστους και διαδρομής (Γλώσσα: Ισπανικά) 1era. Έκδοση Διάρκεια: 3 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 59 ευρώ.
15. Αφήστε ένα σχόλιο (γλώσσα: Πορτογαλικά) 1era. Έκδοση Διάρκεια: 3 εβδομάδες. Έναρξη: 22 / 09 / 2014. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 59 ευρώ.

Στη μέθοδο Ανοικτού Εγγραφή (με ήδη ανοιχτές επιγραφές, μόνιμα):

1. Γεωπεριφερειακές Βάσεις Δεδομένων: PostgreSQL - PostGIS (Γλώσσα: Ισπανικά). Διάρκεια: 6 εβδομάδες. Πιστοποιήσεις για πιστοποίηση IDE: 60. Κόστος: 295 ευρώ.
2. Ανάλυση δικτύου με την επιφάνεια εργασίας gvSIG (Γλώσσα: ισπανικά). Διάρκεια: 2 εβδομάδες. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 75 ευρώ.
3. Navtable και Κανονικοποίηση των πινάκων (Γλώσσα: ισπανικά). Διάρκεια: εβδομάδα 1. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 10. Κόστος: 60 ευρώ.
4. Δημοσίευση υπηρεσιών OGC (Γλώσσα: ισπανικά). Διάρκεια: εβδομάδα 1. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 75 ευρώ.
5. Γεωστατιστική ανάλυση με gvSIG και Sextante (Γλώσσα: ισπανικά). Διάρκεια: 3 εβδομάδες. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 20. Κόστος: 165 ευρώ.
6. Χρήση, δημιουργία και διαχείριση μεταδεδομένων γεωγραφικών πληροφοριών. Διάρκεια: 2 εβδομάδες. Πιστοποιήσεις για πιστοποίηση IDE: 20. Κόστος: 90 ευρώ.
7. Ανάλυση των δεδομένων LiDAR και προσδιορισμός των μέγιστων ρυθμών ροής μέσω gvSIG, HEC HMS. Διάρκεια: 6 εβδομάδες. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 60. Κόστος: 345 ευρώ.
8. gvSIG 3D και κινούμενα σχέδια (Γλώσσα: ισπανικά). Διάρκεια: 2 εβδομάδες. Πιστώσεις για πιστοποίηση εμπειρογνωμόνων gvSIG: 30. Κόστος: 75 ευρώ.

Συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε από αυτά τα μαθήματα λαμβάνετε μόρια από το πρόγραμμα πιστοποίησης gvSIG που σας επιτρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση "gvSIG User" και "gvSIG Expert User" [2]. την ίδια στιγμή που συμβάλλετε στην υποστήριξη του έργου gvSIG.

Όλα τα μαθήματα της πλατφόρμας κατάρτισης gvsig μπορούν να συνδεθούν με το 100% για ενεργούς εργαζόμενους στην Ισπανία μέσω του Τριμερούς Ιδρύματος για την Κατάρτιση στην Απασχόληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μπόνους στο [3], ή μέσω του λογαριασμού email contacto@gvsig-training.com.

Επίσης ενσωματώνουμε ένα νέο τρόπο λειτουργίας. Δωρεάν και ανοικτή εγγραφή, με το μάθημα:

1. i3Geo. Πλαίσιο για γεωπολιτικά (Γλώσσα: Πορτογαλικά). Διάρκεια: 2 εβδομάδες. Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πλατφόρμα μας [1] ή γράψτε στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: inscripciones@gvsig-training.com ή info@gvsig-training.com

[1] http://www.gvsig-training.com
[2] http://www.gvsig.com/servicios/certificacion/certificacion
[3] http://pdfs.gvsig-training.com/Condiciones_Fundacion_Tripartita_ESP.pdf

Golgi Alvarez

Συγγραφέας, ερευνητής, ειδικός στα Μοντέλα Διαχείρισης Γης. Έχει συμμετάσχει στη σύλληψη και εφαρμογή μοντέλων όπως: Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας SINAP στην Ονδούρα, Μοντέλο Διαχείρισης Μικτών Δήμων στην Ονδούρα, Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Κτηματολογίου - Μητρώου στη Νικαράγουα, Σύστημα Διαχείρισης της Επικράτειας SAT στην Κολομβία . Συντάκτης του ιστολογίου γνώσης Geofumadas από το 2007 και δημιουργός της Ακαδημίας AulaGEO που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μαθήματα σε θέματα GIS - CAD - BIM - Digital Twins.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί