Διαδίκτυο και Blogs

Συντομεύσεις Google Chrome

google_chrome1 Δεν είναι πολύ γνωστά, υποθέτω ότι δεν χρησιμοποιούνται ούτε, αλλά πολλά από αυτά είναι ενδιαφέροντα για κοινές ρουτίνες. 

Επίσης, πολλοί είναι μισοί παράλογοι, προφανείς ή επαναλαμβανόμενοι, όπως τα κλικ με τον τροχό του ποντικιού, αν προσπαθήσετε θα δείτε ότι είναι πολύ δύσκολο χωρίς να κάνετε μια τρέλα από την ευθραυστότητα στη στροφή.

Η λίστα είναι σαν να απομνημονεύεται Βροχή, με κόκκινο χρώμα για να εμφανιστεί ένα κουμπί, μπορείτε να βρείτε με ασφάλεια τα πέντε που χρειαζόμαστε περισσότερο.

Συντομεύσεις για παράθυρα και καρτέλες

Ctrl + N

Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο

Ctrl + T

Ανοίξτε μια νέα καρτέλα

Ctrl + Shift + N

Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης

πρέσα Ctrl + A και επιλέξτε ένα αρχείο

Ανοίξτε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας σε ένα παράθυρο του Google Chrome

πρέσα Ctrl και κάντε κλικ σε έναν σύνδεσμο Ή κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού

Ανοίξτε το σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα στο παρασκήνιο

πρέσα Ctrl + Shift και κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο Ή κλικ Μετακίνηση και κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού

Ανοίξτε το σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα και μεταβείτε σε αυτήν την καρτέλα

πρέσα Μετακίνηση και κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο

Ανοίξτε το σύνδεσμο σε νέο παράθυρο

Ctrl + Shift + T

Ανοίξτε ξανά την τελευταία καρτέλα που έχει κλείσει. Το Google Chrome θυμάται τις τελευταίες δέκα καρτέλες που έχουν κλείσει.

Σύρετε ένα σύνδεσμο σε μια καρτέλα

Ανοίξτε το σύνδεσμο στην καρτέλα

Σύρετε έναν σύνδεσμο στο χώρο της γραμμής καρτελών

Ανοίξτε το σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα

Σύρετε μια καρτέλα από τη γραμμή καρτελών

Ανοίξτε την καρτέλα σε νέο παράθυρο

Σύρετε μια καρτέλα από τη γραμμή καρτελών και τοποθετήστε την σε ένα υπάρχον παράθυρο

Ανοίξτε την καρτέλα σε ένα υπάρχον παράθυρο

πρέσα Esc ενώ σύρετε μια καρτέλα

Επιστρέψτε την καρτέλα στην αρχική της θέση

Ctrl + 1 πάνω Ctrl + 8

Μεταβείτε στην καρτέλα με τον αριθμό θέσης που καθορίζεται στη γραμμή καρτελών

Ctrl + 9

Μεταβείτε στην τελευταία καρτέλα

Ctrl + Tab 
o Ctrl + Page Av

Μεταβείτε στην επόμενη καρτέλα

Ctrl + Shift + Tab 
o Ctrl + Re Page

Μεταβείτε στην προηγούμενη καρτέλα

Alt + F4

Κλείστε το τρέχον παράθυρο

Ctrl + W o Ctrl + F4

Κλείστε την τρέχουσα καρτέλα ή το αναδυόμενο παράθυρο

Κάντε κλικ σε μια καρτέλα με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού

Κλείστε την καρτέλα στην οποία κάνατε κλικ

Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού ή κρατήστε πατημένο το βέλος προς τα εμπρός ή το βέλος πίσω της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης

Εμφανίστε το ιστορικό περιήγησής σας στην καρτέλα

πρέσα Πλήκτρο Backspace ή πατήστε το πλήκτρο άλλος και το βέλος προς τα αριστερά ταυτόχρονα

Μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα του ιστορικού περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα

πρέσα Shift + Backspace ή πατήστε το πλήκτρο άλλος και το βέλος προς τα δεξιά ταυτόχρονα

Μεταβείτε στην πίσω σελίδα του ιστορικού περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα

πρέσα Ctrl και κάντε κλικ στο βέλος προς τα εμπρός, στο βέλος πίσω ή στο κουμπί βέλους στη γραμμή εργαλείων Ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού

Ανοίξτε τη θέση του κουμπιού σε μια νέα καρτέλα στο παρασκήνιο

Κάντε διπλό κλικ στο διάστημα στη γραμμή καρτελών

Μεγιστοποιήστε το παράθυρο

Alt + Σπίτι / ισχυρή>

Ανοίξτε την κύρια σελίδα στο τρέχον παράθυρο

Συντομεύσεις για τη χρήση των λειτουργιών του Google Chrome

Ctrl + B

Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής σελιδοδεικτών

Ctrl + Shift + B

Ανοίξτε τη Διαχείριση σελιδοδεικτών

Ctrl + H

Ανοίξτε τη σελίδα Ιστορικό

Ctrl + J

Άνοιγμα l
στη σελίδα Λήψεις

Shift + Esc

Ανοίξτε τη Διαχείριση εργασιών

Shift + Alt + T

Εστίαση στη γραμμή εργαλείων. Χρησιμοποιήστε τα βέλη προς τα δεξιά και προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στις διάφορες περιοχές της γραμμής.

Ctrl + Shift + J

Ανοίξτε τα Εργαλεία προγραμματιστή

Ctrl + Shift + Διαγραφή

Ανοίξτε το παράθυρο Διαγραφή δεδομένων πλοήγησης

F1

Ανοίξτε το Κέντρο βοήθειας σε μια νέα καρτέλα (τα αγαπημένα μας)

Συντομεύσεις στη γραμμή διευθύνσεων

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις στη γραμμή διευθύνσεων:

Γράψτε έναν όρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε Εισαγωγή

Πραγματοποιήστε μια αναζήτηση μέσω της προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης

Γράψτε μια λέξη-κλειδί της μηχανής αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο χώρος και στη συνέχεια πατήστε το τον πίνακα, πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης και πατήστε Εισαγωγή

Πραγματοποιήστε μια αναζήτηση μέσω της μηχανής αναζήτησης που σχετίζεται με τη λέξη-κλειδί

Καταχωρίστε μια διεύθυνση URL που σχετίζεται με τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε το τον πίνακα, πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης και πατήστε Εισαγωγή

Πραγματοποιήστε μια αναζήτηση μέσω της μηχανής αναζήτησης που σχετίζεται με τη διεύθυνση URL

Γράψτε το τμήμα μιας διεύθυνσης URL μεταξύ "www." και ".com" και στη συνέχεια πατήστε  Ctrl + Enter

Προσθέστε www. και .com στην καταχώρηση και ανοίξτε την προκύπτουσα διεύθυνση URL

Γράψτε μια διεύθυνση URL και στη συνέχεια πατήστε  Alt + Enter

Ανοίξτε τη διεύθυνση URL σε μια νέα καρτέλα

F6 o Ctrl + L o Alt + D

Επιλέξτε τη διεύθυνση URL

Ctrl + K o Ctrl + E

Εισαγάγετε ένα ερωτηματικό ("?") Στη γραμμή διευθύνσεων. Πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης πίσω από το ερωτηματικό για να εκτελέσετε την αναζήτηση με τον προεπιλεγμένο μηχανισμό

Κάντε κλικ στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Ctrl και το βέλος προς τα αριστερά ταυτόχρονα

Μετακινήστε τον κέρσορα στον προηγούμενο όρο λέξεων-κλειδιών στη γραμμή διευθύνσεων

Κάντε κλικ στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Ctrl και το βέλος προς τα δεξιά ταυτόχρονα

Μετακινήστε το δρομέα στον επόμενο βασικό όρο στη γραμμή διευθύνσεων

Κάντε κλικ στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Πλήκτρο Ctrl + Backspace

Διαγράψτε τον όρο λέξεων-κλειδιών που βρίσκεται μπροστά από τον δρομέα στη γραμμή διευθύνσεων

Επιλέξτε μια καταχώρηση από το αναπτυσσόμενο μενού της γραμμής διευθύνσεων με τα πλήκτρα βέλους και στη συνέχεια πατήστε Μετακίνηση + Διαγραφή

Διαγράψτε, όποτε είναι δυνατόν, την καταχώρηση ιστορικού πλοήγησης

Κάντε κλικ σε μια καταχώρηση στο αναπτυσσόμενο μενού της γραμμής διευθύνσεων με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού

Ανοίξτε την καταχώρηση σε μια νέα καρτέλα στο παρασκήνιο

πρέσα Σελίδα προς τα κάτω o PageUp όταν εμφανίζεται το αναπτυσσόμενο μενού της γραμμής διευθύνσεων

Επιλέξτε την πρώτη ή την τελευταία καταχώρηση από το αναπτυσσόμενο μενού

Συντομεύσεις σε ιστοσελίδες

Ctrl + P

Εκτυπώστε την τρέχουσα σελίδα

Ctrl + S

Αποθηκεύστε την τρέχουσα σελίδα

F5 o Ctrl + R

Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας

Esc

Διακοπή φόρτωσης σελίδας

Ctrl + F

Ανοίξτε τη γραμμή αναζήτησης

Ctrl + G o F3

Βρείτε το επόμενο αποτέλεσμα του ερωτήματος που καταχωρίσατε στη γραμμή αναζήτησης

Ctrl + Shift + G
Shift + F3 

o Shift + Enter

Αναζητήστε το προηγούμενο αποτέλεσμα του ερωτήματος που καταχωρίσατε στη γραμμή αναζήτησης

Κάντε κλικ με το μεσαίο κουμπί του ποντικιού (ή το ποντίκι)

Ενεργοποιήστε την αυτόματη κύλιση. Καθώς μετακινείτε το ποντίκι, η σελίδα μετακινείται αυτόματα με βάση την κατεύθυνση του ποντικιού.

Ctrl + F5 
o Shift + F5

Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας, αγνοώντας το αποθηκευμένο περιεχόμενο

πρέσα άλλος και κάντε κλικ στον σύνδεσμο

Κατεβάστε το περιεχόμενο του συνδέσμου

Ctrl + U

Ανοίξτε τον πηγαίο κώδικα της πράξης της σελίδας
ual

Σύρετε ένα σύνδεσμο στη γραμμή σελιδοδεικτών

Προσθέστε το σύνδεσμο στους σελιδοδείκτες

Ctrl + D

Προσθέστε την τρέχουσα ιστοσελίδα σε σελιδοδείκτες

F11

Ανοίξτε τη σελίδα σε λειτουργία πλήρους οθόνης Πατήστε F11 ξανά για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl y + ή πατήστε Ctrl και μετακινήστε τον τροχό του ποντικιού επάνω

Αναπτύξτε όλο το περιεχόμενο της σελίδας

Ctrl και - ή πατήστε Ctrl και μετακινήστε το ποντίκι κάτω

Μειώστε όλο το περιεχόμενο της σελίδας

Ctrl + 0

Επαναφέρετε το κανονικό μέγεθος όλου του περιεχομένου της σελίδας

Διαστήματος

Μετακινηθείτε στην ιστοσελίδα

μύηση

Πηγαίνετε στο επάνω μέρος της σελίδας

τέλος

Πηγαίνετε στο κάτω μέρος της σελίδας

πρέσα Μετακίνηση και μετακινηθείτε στον τροχό του ποντικιού

Μετακινηθείτε οριζόντια στη σελίδα

Golgi Alvarez

Συγγραφέας, ερευνητής, ειδικός στα Μοντέλα Διαχείρισης Γης. Έχει συμμετάσχει στη σύλληψη και εφαρμογή μοντέλων όπως: Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας SINAP στην Ονδούρα, Μοντέλο Διαχείρισης Μικτών Δήμων στην Ονδούρα, Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Κτηματολογίου - Μητρώου στη Νικαράγουα, Σύστημα Διαχείρισης της Επικράτειας SAT στην Κολομβία . Συντάκτης του ιστολογίου γνώσης Geofumadas από το 2007 και δημιουργός της Ακαδημίας AulaGEO που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μαθήματα σε θέματα GIS - CAD - BIM - Digital Twins.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί