Προσθέτω
Η διδασκαλία CAD / GIS

+100 μαθήματα AulaGEO σε ειδική τιμή 12.99 USD

WEB GIS

Αγγλικά

 1. Γεωγραφική τοποθεσία – API Χαρτών Google – HTML5 για εφαρμογές για κινητά – 12.99 $
 2. Web-GIS με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ArcPy για ArcGIS Pro – 12.99 $

Ισπανικά

 1. Επιστήμη δεδομένων – Μάθετε με Python, Plotly και Leaflet – 12.99 $
 2. Γεωγραφικός εντοπισμός με HTML5 και Χάρτες Google σε εφαρμογές για κινητά – 12.99 $
 3. Web-GIS χρησιμοποιώντας δωρεάν λογισμικό και ArcPy για ArcGIS Pro – 12.99 $

GIS

Αγγλικά

 1. ArcGIS Pro – Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με χρήση ArcGIS 3 και ArcGIS Pro – 12.99 $
 2. ArcGIS Pro – αρχάριος, προχωρημένος και ArcPy – 14.99 $
 3. ArcGIS Pro – Μάθετε εύκολα! – 14.99 $
 4. ArcGIS Pro & QGIS | 2 σε 1 | παράλληλη πορεία – 12.99 $
 5. Το ArcGIS Pro έχει προχωρήσει – 12.99 $
 6. Επιστήμη δεδομένων – χρησιμοποιώντας python, plotly και φυλλάδιο – 12.99 $
 7. QGIS – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 12.99 $
 8. Συμβουλές και κόλπα για το Excel με CAD – GIS και μακροεντολές – 12.99 $

español

 1. ArcGIS Pro – Ολοκληρωμένο μάθημα από το μηδέν έως το προχωρημένο και το ArcPy – 12.99 $
 2. ArcGIS Pro – Μάθετε εύκολα – 12.99 $
 3. Το ArcGIS Pro έχει προχωρήσει – 12.99 $
 4. Excel – προηγμένα κόλπα με CAD – GIS και Μακροεντολές – 12.99 $
 5. QGIS – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – 12.99 $

ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αγγλικά

 1. Advance Steel Design για έργα BIM – 12.99 $
 2. Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα – 12.99 $
 3. CSI ETABS – Δομική Τοιχοποιία – Μάθημα MEGA – 12.99 $
 4. CSI ETABS – Η εξειδίκευση της Δομικής Μηχανικής – 12.99 $
 5. Dynamo για μηχανολογικά έργα BIM – 12.99 $
 6. ETABS Επίπεδο 1/2 – για Δομική Μηχανική – 12.99 $
 7. ETABS Επίπεδο 2/2 – για Δομική Μηχανική – 12.99 $
 8. Revit Structure – για έργα μηχανικής – 12.99 $
 9. Revit Structure + Robot + Concrete + Advance Steel | 4 σε 1 – 12.99 $
 10. Ρομποτ δομική ανάλυση – για έργα BIM – 12.99 $
 11. STAAD Pro – Δομική ανάλυση με χρήση Bentley staad pro v8i – 12.99 $
 12. Δομική Τοιχοποιία – Σχεδιασμός Τοίχων, Δοκών και Θεμελίωσης (7) – 12.99 $
 13. Δομική Τοιχοποιία – Θεμέλια, Τοίχοι και Έδαφος (5) – 12.99 $
 14. Δομική Τοιχοποιία – Σεισμική Ανάλυση (3) – 12.99 $
 15. Δομική Τοιχοποιία – Κέντρο ακαμψίας, χωρητικότητα τοίχου (4) – 12.99 $
 16. Δομική Τοιχοποιία – Τοίχοι και Οροφή (6) – 12.99 $
 17. Σχεδιασμός Structure Bridges – χρησιμοποιώντας Revit & Robot – 12.99 $

español

 1. Δομική Τοιχοποιία με ETABS – Ενότητα P1 – 12.99 $
 2. Δομική Τοιχοποιία με ETABS – Ενότητα P2 – 12.99 $
 3. Δομική Τοιχοποιία με ETABS – Ενότητα P4 – 12.99 $
 4. Δομική Τοιχοποιία με ETABS – Ενότητα P5 – 12.99 $
 5. Δομική Τοιχοποιία με ETABS – Ενότητα P6 – 12.99 $
 6. Δομική Τοιχοποιία με ETABS – Ενότητα P7 – 12.99 $
 7. Εξειδίκευση στη Δομική Μηχανική με ETABS – 12.99 $
 8. Advance Steel Design για έργα BIM – 12.99 $
 9. Αντισεισμικός σχεδιασμός σε διατμητικούς τοίχους με ETABS-1 – 12.99 $
 10. Αντισεισμικός σχεδιασμός σε διατμητικούς τοίχους με ETABS-2 – 12.99 $

3D ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Αγγλικά

 1. ANSYS Workbench – Εισαγωγή στη σχεδίαση προσομοίωσης – 12.99 $
 2. ANSYS Workbench 2020 R1 – σχεδιασμός και προσομοίωση – 12.99 $
 3. Inventor Nastran – Μηχανική και δομική προσομοίωση – 12.99 $
 4. Microstran – Δομική σχεδίαση με χρήση Bentley Microstran – 12.99 $
 5. PTC CREO Parametric – Σχεδιασμός, Ansys και προσομοίωση (1/3) – 12.99 $
 6. PTC CREO Parametric – Σχεδιασμός, Ansys και προσομοίωση (2/3) – 12.99 $
 7. PTC CREO Parametric – Σχεδιασμός, Ansys και προσομοίωση (3/3) – 12.99 $
 8. Παραμετρικό μάθημα MEGA PTC Creo – 12.99 $

español

 1. PTC CREO Parametric – Σχεδιασμός, Ανάλυση και Προσομοίωση (1/2) – 12.99 $
 2. PTC CREO Parametric – Σχεδιασμός, Ανάλυση και Προσομοίωση (2/2) – 12.99 $

βουλευτής BIM

 1. Revit MEP – έργα BIM – 12.99 $
 2. Revit MEP – Ηλεκτρικά συστήματα – 12.99 $
 3. Revit MEP – Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις – 12.99 $
 4. Revit MEP – Μηχανικά / συστήματα HVAC – 12.99 $
 5. Revit MEP – Υδραυλικά συστήματα – 12.99 $

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ

Αγγλικά

 1. Δομική Γεωλογία – 12.99 $
 2. Google Earth – από αρχάριους έως προχωρημένους – 12.99 $
 3. Google Earth – Μάθετε εύκολα! – 15.99 $
 4. Hec-RAS και ArcGIS για την Υδρολογική Μηχανική – 16.99 $
 5. Hec-RAS από το μηδέν για υδραυλική ανάλυση – 12.99 $
 6. Εισαγωγή στο Google Earth Engine (GEE) – 12.99 $
 7. Ανακεφαλαίωση & Regard3D για Πραγματικότητα και 3D σάρωση – 12.99 $
 8. Τηλεπισκόπηση – βασικές αρχές και εφαρμογές – 12.99 $
 9. Εισαγωγή Τηλεπισκόπησης – 12.99 $
 10. Τηλεπισκόπηση με χρήση του ArcGIS Pro – 12.99 $

Ισπανικά

 1. Βασικές αρχές και πρακτικές τηλεπισκόπησης – 12.99 $
 2. Δομική Γεωλογία – 12.99 $
 3. Google Earth – μάθετε από τα βασικά έως τα πολύ προχωρημένα – 12.99 $
 4. Google Earth Engine – Μάθετε εύκολα – 12.99 $
 5. Recap & Regard3D – Αποτύπωση και μοντελοποίηση της πραγματικότητας – 12.99 $
 6. Τηλεπισκόπηση – Έννοιες και εφαρμογή – 12.99 $

ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Αγγλικά

 1. Adobe After Effects – Μάθετε εύκολα – 12.99 $
 2. Adobe Illustrator – μάθετε εύκολα! – 12.99 $
 3. Adobe Indesign – Δημιουργήστε το περιοδικό σας – 12.99 $
 4. Adobe Photoshop – Ολοκληρωμένο μάθημα – 12.99 $
 5. Adobe Premiere – Επεξεργασία βίντεο – 12.99 $
 6. Εξειδίκευση Γραφιστικής – Λογισμικό Adobe 3 σε 1 – 12.99 $

español

 1. Adobe Illustrator – Μάθετε εύκολα! – 12.99 $
 2. Adobe Photoshop – Ολοκληρωμένο μάθημα – 12.99 $

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αγγλικά

 1. Οδηγός για αρχάριους στο OpenRoads – σχεδιασμός πολιτικών έργων (Επίπεδο 1) – 12.99 $
 2. Civil 3D – Εξειδίκευση πολιτικών έργων – 12.99 $
 3. Civil 3D Επίπεδο 1/4 – για Πολιτικά Έργα και Χωρομετρήσεις – 12.99 $
 4. Civil 3D Επίπεδο 2/4 – για Πολιτικά Έργα και Χωρομετρήσεις – 12.99 $
 5. Civil 3D Επίπεδο 3/4 – για Πολιτικά Έργα και Χωρομετρήσεις – 12.99 $
 6. Civil 3D Επίπεδο 4/4 – για Πολιτικά Έργα και Χωρομετρήσεις – 14.99 $
 7. Civil3D – Μάθημα MEGA για Πολιτικά Έργα με χρήση της τελευταίας έκδοσης – 12.99 $
 8. Υποδομεί τον εννοιολογικό σχεδιασμό της υποδομής – 12.99 $

español

 1. Μάθετε το Autocad Civil3D για το Τοπογραφικό και το Πολιτικό Έργο 1 / 4 – 12.99 $
 2. Μάθετε το Autocad Civil3D για το Τοπογραφικό και το Πολιτικό Έργο 2 / 4 – 12.99 $
 3. Μάθετε το Autocad Civil3D για το Τοπογραφικό και το Πολιτικό Έργο 3 / 4 – 12.99 $
 4. Μάθετε το Autocad Civil3D για το Τοπογραφικό και το Πολιτικό Έργο 4 / 4 – 12.99 $

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ BIM

Αγγλικά

 1. BIM – Ολοκληρωμένο μάθημα μεθοδολογίας – 12.99 $
 2. BIM – Η Μεθοδολογία για τον συντονισμό της κατασκευής – 12.99 $
 3. BIM 4D χρησιμοποιώντας το AutoDesk NavisWork – 12.99 $
 4. BIM 5D Ποσότητα απογείωσης με χρήση Revit, Navisworks και Dynamo – 12.99 $
 5. Digital Twin: Φιλοσοφία για τη νέα ψηφιακή επανάσταση – 12.99 $

español

 1. BIM – Η Μεθοδολογία για τον συντονισμό της κατασκευής – 12.99 $
 2. Συνεργασία Naviswork BIM – 12.99 $

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Αγγλικά

 1. Φωτογράφηση με επαγγελματική κάμερα – έννοιες και πρακτικές – 12.99 $

español

 1. Μάθετε εύκολη κιθάρα – στα Ισπανικά – 12.99 $
 2. φαγητό της Βενεζουέλας – 12.99 $
 3. Πώς να διδάξετε τους ενήλικες να διαβάζουν με πρακτικό τρόπο – 12.99 $
 4. Μάθημα Ακρυλικής Ζωγραφικής – Ζώα – 19.99 $
 5. Μάθημα Ακρυλικής Ζωγραφικής – Φύση – 19.99 $
 6. Μάθημα Ακρυλικής Ζωγραφικής – Βήμα προς βήμα – 12.99 $
 7. Φωτογράφηση με επαγγελματική κάμερα – Έννοιες και πρακτικές – 12.99 $
 8. Ακρυλική Ζωγραφική – Ανθρώπινο Πρόσωπο – 19.99 $
 9. Αρχές φωνητικής και εκμάθησης νέας γλώσσας – 12.99 $
 10. Χρήση του Filmora για επεξεργασία βίντεο – 12.99 $

CAD 2D ΚΑΙ 3D DESIGN

Αγγλικά

 1. AutoCAD – μάθετε εύκολα! – 12.99 $
 2. Autodesk 3ds Max – Μάθετε εύκολα – 12.99 $
 3. Blender μοντελοποίηση πόλης και τοπίου – 12.99 $
 4. Μάθετε Revit – δείτε πώς σχεδιάζεται ένα σπίτι από την αρχή – 12.99 $
 5. Microstation – Μάθετε σχεδίαση 2D και 3D CAD – 12.99 $
 6. 3D Printing – Βασικές αρχές και προχωρημένο μάθημα – 12.99 $
 7. Revit Architecture: Fundamentals for BIM projects – 12.99 $
 8. Μοντελοποίηση Sketchup – 12.99 $
 9. SolidWorks – μάθετε σκίτσο, μοντέλο και συναρμολόγηση – 12.99 $

español

 1. AutoCAD – μάθετε εύκολα – 12.99 $
 2. Τρισδιάστατη εκτύπωση – Μάθημα Βασικών και Προχωρημένη Εφαρμογή – 12.99 $
 3. Revit – Μάθετε παρακολουθώντας πώς σχεδιάζεται ένα σπίτι από την αρχή – 12.99 $

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αγγλικά

 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό – 12.99 $
 2. Προγραμματισμός MATLAB και Simulink – 12.99 $
 3. Προγραμματισμός Python – μάθετε εύκολα – 12.99 $
 4. Προγραμματισμός Python – μάθετε εύκολα – 12.99 $

español

 1. Python – Μάθετε να προγραμματίζετε – 12.99 $

ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγγλικά

 1. Βασικό Excel - εύκολο! – 12.99 $

español

 1. Συμβουλές και κόλπα για το Excel με CAD – GIS και μακροεντολές – 12.99 $
 2. Microsoft Excel – Μάθημα βασικού επιπέδου (1/2) – 12.99 $
 3. Microsoft Excel – Μάθημα μεσαίου επιπέδου (2/2) – 12.99 $
 4. Microsoft PowerPoint – Μάθετε εύκολα – 12.99 $

Αυτές είναι τιμές πώλησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αφήστε το σχόλιό σας εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί