κατάστημα

Προτιμήστε τα προϊόντα μας.


CAD Earth, Εισαγωγή / εξαγωγή εικόνων, αντικειμένων και πλεγμάτων εδάφους μεταξύ του Google Earth ™ και των περισσότερων προγραμμάτων CAD εύκολα και διαισθητικά.


Plex.Earth, Συνδέστε το AutoCAD με το Google Earth. Δημιουργήστε καμπύλες επιπέδων, εισάγετε μοντέλο ψηφιακού εδάφους, εικόνα με γεωαναφορά εικόνας.